Privatlivspolitik.:

Dataansvarlig virksomhed: Auto Welt ApS. Formålet for dataindsamling er håndtering af kundebehov i relation til prøvekørsel, køb af bil. Det retslige grundlag for at indhente disse oplysninger grunder udelukkende i de basale informationer der er nødvendige for bilforhandleren for at kunne håndtere kundens behov. Vi indsamler kundedata via vores kontaktsider på www.autobasen.dk og bilannoncer, ved telefonbestilling samt ved personlig betjening. Det kan være i forbindelse med prøvekørsel, eller ved køb af bil. I disse tilfælde er der tale om, at personoplysninger kædes sammen med en handling kunden har anmodet om.  De oplysninger vi opsamler kan være navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, kørekort-nr samt data på den bil kunden ejer. I forbindelse med bilkøb opsamles ligeledes CPR nummer med henblik på at vi skal kunne registrere bilen i kundens navn i DMR (Skat’s Digitale Motor Register).

Alle oplysninger der er opsamlet (elektronisk i vores system eller på arbejdskort/slutseddel/køreseddel) opbevares i sikret arkiv i op til 5 år efter seneste transaktion i virksomheden. Herefter slettes/destrueres oplysningerne.

Det er udelukkende medarbejdere ansat i virksomheden med kompetence der har adgang til disse oplysninger. Oplysninger i printformaet opbevares i aflåste skabe og tilgang til de elektroniske oplysninger er password beskyttede.

I forbindelse med bilkøb hvor kunden ønsker finansiering/leasing via en af virksomhedens finanseringspartnere skal vi på finansieringsselskabets vegne indhente flere økonomiske og personlige  økonomiske oplysninger, hvilket f.eks kan være oplysning om lønindkomst, om man lejer eller ejer egen ejendom m.m.  Disse oplysninger opbevares udelukkende af finansieringspartneren, gemmes ikke af forhandleren og er ikke efterfølgende tilgængelig for forhandleren.

Vores kunder har til enhver tid ret til indsigt i de oplysninger virksomheden ligger inde med og kan på foranledning bede om at få dem slettet. Henvendelse sker til den dataansvarlige i virksomheden.